www.kukasoitti.com

Julkaistu 6.11.2014

Tietosuojavaltuutetun toimisto on saanut lukuisia yhteydenottoja koskien www.kukasoitti.com -sivustoa. Emme ole käytettävissä olevien resurssien perusteella pystyneet selvittämään, mistä tiedot ovat peräisin ja kuka tai mikä taho tosiasiallisesti ylläpitää kyseistä sivustoa. Julkisesti saatavilla olevien tietojen mukaan verkkotunnus www.kukasoitti.com on rekisteröity yhdysvaltalaiselle Registration Private:lle ja ko. verkkotunnuksen on rekisteröinyt yhdysvaltalainen GoDaddy.co, LLC.

Tietosuojavaltuutetun toimisto on tehnyt poliisille virka-apupyynnön asian selvittämiseksi. Voitte halutessanne tehdä asiasta itse poliisille tutkintapyynnön.