Tietosuojavaltuutetun ja arkistolaitoksen yhteinen kysely hyvän tiedonhallintatavan toteutumisesta

Julkaistu 21.11.2014  Päivitetty 26.11.2014

Tietosuojavaltuutetun toimisto ja arkistolaitos selvittävät kyselyllä hyvän tiedonhallintatavan toteuttamista viranomaisissa.

Kyselyn vastauksia tullaan hyödyntämään tietosuojavaltuutetun toimiston ja arkistolaitoksen ohjauksen ja koulutuksen suunnittelussa ja suuntaamisessa. Arkistolaitos hyödyntää tietoja mm. arvioidessaan viranomaisten arkistonmuodostussuunnitelmien ajantasaisuutta.

Osallistu kyselyyn: http://digiumenterprise.com/answer/?inv

Yhteenveto kyselyn vastauksista julkaistaan Euroopan Unionin tietosuojapäivänä 28.1.2015. Kyselyyn vastanneita lähestytään myöhemmin arkistolaitoksen ja tietosuojavaltuutetun toimiston yhteisellä ohjauskirjeellä, jossa kaikille kyselyyn vastanneille selvennetään kysymysten taustaa sekä hyvän tiedonhallintatavan mukaisia oikeita toimintamalleja. Ohjauskirjeessä kerrotaan myös mistä on mahdollista saada kysymyksiin liittyen lisätietoja sekä ohjausta.

Katso myös tietosuojavaltuutetun ratkaisu "Henkilötietojen poistaminen viranomaisten henkilörekistereistä ja arkistointi ".

Arkistolaitoksen tiedote kyselystä: http://www.arkisto.fi/news/1302/61/Vastaa-tietosuojavaltuutetun-toimiston-ja-arkistolaitoksen-yhteiseen-kyselyyn-hyvaen-tiedonhallintatavan-toteutumisesta