Tietosuojan Tampereen julistus

Julkaistu 24.11.2014

Tietosuojavaltuutetun toimisto, kuultuaan Tampereelle 19.-20.11.2014 kokoontuneen SOTE-seminaarin asiantuntevaa yleisöä on antanut seuraavan julistuksen;

Julistus

Sosiaali- ja terveystoimi on historiallisessa muutoksessa. Muutoksen- ja riskienhallinta sekä kustannustenhallinta edellyttävät entistä voimakkaampaa ohjausta. Samalla organisaatioiden johdon rooli korostuu uusien lakien, toimintamallien ja tietojärjestelmien käytön osaamisen jalkauttamisessa.

Seminaari korostaa;

  • johtamisen merkitystä muutoksessa onnistumisessa
  • mahdollisuutta siirtää resurssien käytön painopiste ydintoimintoihin varmistamalla lainsäädännön korkea laatu
  • mobiilisovellusten käytön hallittua käyttöönottoa. On huolehdittava, että mobiilisovellukset ovat yhteensopivia kokonaisarkkitehtuurin ja tietoturvan vaatimusten kanssa.
  • Tietosuojavastaavat ovat organisaatioille merkittävä voimavara. Tietosuojavastaavia ei tule jättää yksin!


Tampereella pidettyyn SOTE-tietosuojaseminaariin osallistui n. 300 henkilöä. Seminaari järjestettiin yhteistyössä Suomen Kuntaliiton, tietosuojavaltuutetun toimiston, Tampereen kaupungin, Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ja FCG:n kanssa. Seminaarin ohjelman suunnittelusta vastasivat tietosuojavaltuutetun toimiston koollekutsumat SOHVI- ja TELLU -ohjausryhmät.