EU:n tietosuojaviranomaisilta ohjeistusta Google Search -asiaan

Julkaistu 28.11.2014

EU:n tietosuojaviranomaisten muodostama WP29-työryhmä on julkaissut yleisen ohjeen ns. Google-tuomion käytännön soveltamisesta (CJEU-tuomio C-131/12). Ohje on tarkoitettu tietosuojaviranomaisten käyttöön, kun ne käsittelevät kansalaisten vireille saattamia, hakutuloslinkkien poistamista koskevia vaatimuksia. Yleisluontoinen ohje on tarkoitettu huomioitavaksi kunkin maan kansallisen lainsäädännön rinnalla.

Ohje on julkaistu WP29-työryhmän internet-sivustolla 26.11.2014