Tarkastusoikeuspyyntö poliisin henkilörekistereihin esitettävä henkilökohtaisesti poliisin toimipaikassa

Julkaistu 29.10.2014  Päivitetty 5.7.2016

Tietosuojavaltuutetun toimistoon on tullut vireille sähköpostitse lähetettyjä tarkastuspyyntöjä poliisien henkilörekistereihin. Tietosuojavaltuutetun toimisto kiinnittää huomiota siihen, että rekisteröidyn käyttäessä tarkastusoikeutta poliisin rekistereihin, tätä tarkoittava pyyntö on esitettävä henkilökohtaisesti poliisin toimipaikassa.

Henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain (761/2003) 44 §:n mukaan rekisteröidyn on käyttäessään tarkastusoikeutta poliisin rekistereihin esitettävä tätä tarkoittava pyyntö henkilökohtaisesti poliisin toimipaikassa. Pyynnön esittäjän on todistettava henkilöllisyytensä.

Myös silloin kun rekisteröity pyytää tietosuojavaltuutettua tarkastamaan tietonsa eräistä poliisin henkilörekistereistä edellä mainitun lain 45 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla on kysymys tarkastusoikeuden käyttämisestä. Tarkastuspyyntö on siten tehtävä lain 44 §:n mukaisesti henkilökohtaisesti poliisille.

Lisätietoja tarkastusoikeuden käyttämisestä saa tietosuojavaltuutetun toimiston oppaasta "Henkilörekisteriin talletettujen tietojen tarkastaminen"

Lisätietoja omien tietojen tarkastamisesta poliisin henkilörekistereistä saa myös poliisin kotisivulta