Henkilötietojen käsittelyn siirto EU:n ulkopuolelle

Julkaistu 30.10.2014

Itella Posti Oy ilmoitti Netposti -asiakkailleen palveluehtojen muutoksesta 4.11.2014 alkaen todeten samalla, ettei muutos edellytä asiakkailta toimenpiteitä, jos he hyväksyvät uudet palveluehdot. Päinvastaisessa tapauksessa asiakas voi irtisanoa palvelun.

Muutoksen hyväksymisellä Itella pyytää asiakkailta valtuutusta sopia EU:n mallisopimuslausekkeilla asiakkaan omistamien henkilötietojen siirrosta EU:n ulkopuolelle alihankintana tapahtuvaa käsittelyä varten. Henkilötietolain (523/1999) mukaan EU:n ulkopuoliseen maahan voidaan henkilötietoja siirtää, mikäli kyseisessä maassa taataan tietosuojan riittävä taso. EU:n mallisopimusten avulla se voidaan lain mukaan saavuttaa tällaisissa järjestelyissä.

Tietojenkäsittelyn ulkoistamisessa palveluun ja siinä tapahtuvaan henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan edelleen Suomen lakia viestinnän luottamuksellisuudesta ja henkilötietojen suojasta. Kyse ei ole vain henkilötiedoista, vaan myös luottamuksellisten viestien ja asiakkaiden toimesta säilytettävien sähköisten tallenteiden käsittelystä ja säilyttämisestä. Näiltä osin Itella ei voi käsittelijänä määrätä käsittelyn ulkoistamisesta ja yksilöidä, mitä asiakaskohtaisia tietoja siirto tulisi koskemaan. Palvelun ylläpidon siirtäminen muualle ei rajoita asiakkaan mahdollisuuksia hallita ja päättää, mitä viestejä tai tallenteita palvelussa ylläpidetään.