Matka-aikatiedon tuottaminen matkapuhelinpaikannuksen avulla

Julkaistu 30.9.2014

Viime päivinä on lehdissä kirjoiteltu runsaasti matka-aikapalvelusta, jonka avulla viranomaiset keräävät tietoa autojen liikkumisesta tieverkossa. Tiedolla selvitetään liikenteen sujuvuutta ja paikannetaan mahdollisia häiriöitä.

Tietosuojavaltuutetulta pyydettiin vuonna 2011 lausuntoa hankkeesta, jonka tarkoituksena oli pilotoida pääkaupunkiseudulla matka-aikatiedon tuottamista matkapuhelinpaikannuksen avulla. Tietosuojavaltuutettu antoi tuolloin ohjauksen, jossa hän kehotti hankkeen osapuolia varmistumaan tietojen käsittelyn lainmukaisuudesta todeten samalla, ettei tietosuojavaltuutetulla ole lupa- tai kieltotoimivaltaa palvelun suhteen. Rekisterinpitäjä vastaa henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuudesta.

Lue tietosuojavaltuutetun ohjaus kokonaisuudessaan:

Matka-aikatiedon tuottaminen matkapuhelinpaikannuksen avulla – paikkatieto, henkilötieto ja välillinen tunnistettavuus

Lausunto 5/2014 anonymisointitekniikoista (WP219)