Komissio murtaa hakukonetuomioon liittyviä myyttejä

Julkaistu 22.9.2014

EU-tuomioistuin antoi toukokuussa 2014 päätöksen ns. hakukoneasiassa (C-131/12) ja katsoi, että kansalaisilla voi olla oikeus saada nimeensä yhdistyviä linkkejä poistetuiksi internetin hakukoneista. Tuomiota on pidetty uutena virstanpylväänä tietosuojan saralla, ja se on herättänyt vilkasta keskustelua kansalaisen oikeudesta tulla unohdetuksi. Euroopan komissio näkee, että näissä keskusteluissa on tuotu esille myös sellaisia huolia, jotka ovat liioiteltuja tai perusteettomia.

Komissio pitää tärkeänä, että tuomiosta käytävä keskustelu perustuu faktatietoon. Komissio on tämän vuoksi julkaissut tietopaketin, jolla se pyrkii murtamaan seuraavat tuomion johdosta esitetyt myytit:

- Tuomiosta ei ole hyötyä kansalaisille

- Tuomio merkitsee internetin sisältöjen poistamista

- Tuomio sotii ilmaisunvapautta vastaan

- Tuomio mahdollistaa sensuurin

- Tuomio muuttaa internetin toimintatapaa

- Tuomio tekee tietosuojauudistuksen tarpeettomaksi

Komission laatima Myth-Busting -dokumentti on löydettävissä komission internet-sivustolta