EU:n tietosuojaviranomaiset aktiivisina ns.hakukoneasiassa

Julkaistu 19.9.2014

EU:n tietosuojaviranomaisten muodostama WP29-työryhmä jatkoi kokouksessaan 16.–17.9.2014 keskustelua EU-tuomioistuimen ns. hakukonetuomion (C-131/12) vaikutuksista. Tuomio määrittelee internetin hakukoneen rekisterinpitäjäksi, jolla on tietyissä tilanteissa velvollisuus poistaa henkilön nimeen yhdistyviä hakutuloksia.

Tietosuojaviranomaiset ovat saaneet kesän 2014 aikana kansalaisilta valituksia siitä, etteivät hakukoneet ole suostuneet poistamaan heitä koskevia hakutuloksia. WP29-työryhmä pitää tarpeellisena, että nämä kansalaisten tekemät valitukset tulevat käsitellyiksi yhdenmukaisesti ja koordinoidusti. Tämän vuoksi tietosuojaviranomaiset sopivat syyskuun kokouksessaan yhteisestä "työkalupakista", johon liittyen ne perustivat mm. kansallisten yhteyshenkilöiden verkoston kehittämään valitusten käsittelykriteeristöä.

WP29-työryhmä on myös edelleen jatkanut tuomion vaikutuspiirissä olevien tahojen kuulemista tapaamalla mm. hakukoneiden ja tiedotusvälineiden edustajia.

WP29-työryhmä tulee seuraamaan ja analysoimaan myös jatkossa, miten hakukoneet toteuttavat tuomion asettamia vaatimuksia käytännön toiminnassaan.

WP29-työryhmän lehdistötiedote asiasta