Uusia käännöksiä artikla 29 työryhmän kotisivuilla

Julkaistu 10.7.2014

Artikla 29 mukaisen tietosuojatyöryhmän kotisivuilla on julkaistu seuraavat suomenkieliset käännökset hyväksytyistä dokumenteista:

• Lausunto 5/2014 anonymisointitekniikoista (WP 216)

• Lausunto 04/2014 sähköisen viestinnän tarkkailusta tiedustelua ja kansalliseen turvallisuuteen liittyviä tarkoituksia varten (WP 215)

• Lausunto 3/2014 henkilötietojen tietoturvaloukkauksen ilmoittamisesta (WP 213)

• Lausunto 2/2014 EU:n kansallisille tietosuojaviranomaisille toimitettujen konsernin sisäisten sitovien tietosuojasääntöjen (BCR-säännöt) sekä APECin CBPR-ohjelman tilivelvollisuudesta vastaaville edustajille toimitettujen rajat ylittävien yksityisyyden suojaa koskevien sääntöjen (CBPR-säännöt) vaatimuksia koskevasta ohjeasiakirjasta (WP 212)