Rekisterit yhteisellä rakennustyömaalla työskentelevistä

Julkaistu 9.7.2014

Pääurakoitsijalla on velvollisuus luetteloida yhteisellä rakennustyömaalla työskentelevät työntekijät 1.7.2014 alkaen. Tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio on ottanut kantaa henkilötietojen käsittelyyn verottajalle tehtävässä ilmoitusmenettelyssä, velvollisuuteen tehdä rekisteri-ilmoitus sekä tietojen suojaamiseen ja säilyttämiseen.

Tietosuojavaltuutettu toteaa, että rekisterinpidosta ja henkilötietojen keräämisestä on säädetty työturvallisuuslaissa. Pääurakoitsijan tai muun päätoteuttajan tai rakennuttajan on pidettävä ajantasaista luetteloa yhteisellä rakennustyömaalla työskentelevistä työntekijöistä ja itsenäisistä työnsuorittajista.

Luetteloon kerättävien henkilötietojen käsittelyyn ja rekisteröidyn henkilön oikeuksiin sovelletaan muutoin henkilötietolakia. Henkilötietojen käsittelyn osalta tietosuojavaltuutettu toteaa, että luettelo muodostaa lakisääteisen henkilörekisterin, jolloin myös kaikki rekisterinpidolliset vastuut tulevat pääurakoitsijan, toteuttajan tai rakennuttajan huolehdittavaksi.

Mikäli pääurakoitsija/toteuttaja rekisterinpitäjänä itse hallinnoi rekisterinpitoa ja pitää työmaakohtaista luetteloa työntekijöistä ja työnsuorittajista, ei tällaisesta käsittelystä ole ilmoitusvelvollisuutta tietosuojavaltuutetulle, koska rekisterinpidosta on laissa säädetty. Mikäli henkilötietojen tietojenkäsittely ja rekisterinpito ulkoistetaan toimeksiannonsaajalle, tulee tästä ulkoistamisesta tehdä rekisteri-ilmoitus tietosuojavaltuutetulle.

Lue koko kannanotto