Eurooppalaiset tietosuojaviranomaiset tapasivat Internet-hakukoneita

Julkaistu 25.7.2014

Eurooppalaiset tietosuojaviranomaiset tapasivat 24.7.2014 Googlen, Microsoftin ja Yahoon! edustajia Euroopan unionin tuomioistuimen antaman tuomion C-131/12 johdosta. Kyseinen ns. Google Search -tuomio liittyy kansalaisen oikeuteen tulla unohdetuksi online-maailmassa. Se velvoittaa hakokoneita poistamaan esimerkiksi virheellisiä henkilötietoja sekä vanhentuneita tietoja, jotka eivät enää ole asianmukaisia, olennaisia tai jotka ovat liian laajoja niihin tarkoituksiin, joissa hakukoneen ylläpitäjä niitä käsittelee.

Tapaamisen tarkoituksena oli kuulla, miten hakukoneet toteuttavat tällä hetkellä tuomion asettamia vaatimuksia käytännön toiminnassaan. Tapaaminen on osa sitä koordinoivaa työtä, jonka EU:n tietosuojaviranomaiset ovat aloittaneet WP29-työryhmän puitteissa varmistaakseen Google Search –tuomion tehokkaan ja yhdenmukaisen toimeenpanon jäsenmaissa. Viranomaisten tarkoituksena on linjata yhteisesti niitä prosesseja, joiden kautta kansalaiset voivat itse pyytää tietojensa poistamista hakukoneista sekä tarvittaessa saattaa asioita tietosuojaviranomaisten käsiteltäväksi, mikäli hakukone ei suostu tietojen poistamiseen. Viranomaisten tavoitteena on julkaista asiasta yhteinen ohjeistus syksyllä 2014. Ohjeistuksen laatimisessa hyödynnetään myös 24.7.2014 saatua tietoa.

Hakukoneet vastasivat tapaamisen aikana tietosuojaviranomaisten esittämiin kysymyksiin, jotka koskivat mm. hakutuloslinkkien poistamisprosessia sekä ratkaisujen perustelemista erityisesti silloin, jos hakukone ei suostu kansalaisen poistopyyntöön. Viranomaiset ovat lisäksi esittäneet hakukoneille kirjallisesti vastattavaksi myös muita kysymyksiä. Näihin kysymyksiin odotetaan vastauksia heinäkuun 2014 loppuun mennessä.

EU:n tietosuojaviranomaiset saattavat järjestää vielä lisää tapaamisia muidenkin asiakokonaisuuteen liittyvien osapuolien kanssa.

Google Search -asian käsittelyä voi seurata myös EU:n kansallisista tietosuojavaltuutetuista muodostetun WP29-työryhmän Internet-sivuilta