Mobiilisovellusten tietosuojaa selvitetään kansainvälisesti

Julkaistu 6.5.2014

Tietosuojavaltuutetun toimisto osallistuu toukokuussa 2014 maailmanlaajuiseen Mobile Privacy Sweep -valvontakampanjaan, jonka organisoi Global Privacy Enforcement Network -verkosto (GPEN).

Viranomaisyhteistyönä toteutettava valvontakampanja keskittyy tänä vuonna mobiilisovellusten tietosuojaan. Teema valikoitui aiheeksi, koska kansalliset tietosuojaviranomaiset ovat todenneet sen koskettavan yhä useampia kuluttajia mobiilisovellusten suosion kasvun myötä.

Mobiilisovellukset voivat kerätä käyttäjistään monenlaisia henkilötietoja. Tämän vuoksi ne myös herättävät erilaisia tietosuojakysymyksiä, kuten: Miksi sovellus ylipäänsä kerää henkilötietoja? Informoidaanko käyttäjiä riittävällä tavalla sovelluksen keräämistä tiedoista ja niiden käytöstä? Tai kerääkö sovellus henkilötietoja laajemmin, kuin mikä on todellisuudessa tarpeen palvelun toteuttamiseksi? Nämä kysymykset ovat tarkastelun kohteena myös kyseisessä valvontakampanjassa.

Valvontakampanja toteutetaan kaikissa osallistujamaissa toukokuun kolmannella viikolla. Kaikkiaan 27 kansallista tietosuojaviranomaista tarkastelee silloin mobiilisovelluksiin liittyvää henkilötietojen käsittelyä lataamalla ja käyttämällä sovelluksia. Havainnot kerätään ja raportoidaan tilastollisesti.

Suomessa valvontakampanja toteutetaan 12.-13.5.2014, ja sen kohteeksi on valittu suomalaisia yksityisen ja julkisen sektorin tarjoamia sovelluksia.

Valvontakampanjan tuloksista raportoidaan myöhemmin tietosuojavaltuutetun toimiston kotisivuilla.

Lisätietoja asiasta:

Tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio, p. 0295 666730

Ylitarkastaja Hanna Lankinen, p. 0295 666793