GOOGLE

Julkaistu 16.5.2014

Tietosuojavaltuutetun toimistoon on tullut yhteydenottoja EU:n tuomioistuimen 13.5.2014 antaman, Googlen hakukonetoimintoja koskeneen tuomion johdosta.

Tuomion eräänä keskeisenä sisältönä on, että Googlea pidetään tietosuojadirektiivin tarkoittamana rekisterinpitäjänä. Näin ollen kansalaiset voivat esittää tiedonkorjausvaatimuksia suoraan Googlelle. Vaatimus voidaan aina kohdistaa myös alkuperäiseen julkaisijaankin, kuten tähänkin asti.

Tuomio ei kuitenkaan tarkoita, että Googlen olisi automaattisesti poistettava pyynnön esittäjää koskevat henkilötiedot. Tuomion mukaan hakukoneesta olisi poistettava virheelliset ja siihen mukaan luettuna vanhentuneet tiedot, jotka "eivät ole asianmukaisia, olennaisia tai ne ovat liian laajoja niihin tarkoituksiin, joissa hakukoneen ylläpitäjä niitä käsittelee".

Suomalaisen käytännön mukaan tässä tarkoitettu virheenoikaisuvaatimus on esitettävä ensin suoraan rekisterinpitäjälle, eli Googlelle. Yhtiön on siihen ilman aiheetonta viivytystä vastattava. Ellei se vastaa tai se kieltäytyy poistamasta linkitystä virheelliseen tietoon, voi pyynnön esittäjä sitten kääntyä tietosuojavaltuutetun puoleen.

Pyrimme päivittämään julkaisemaamme opasta "Tietojen poistaminen internetin hakukoneista" mahdollisimman nopeasti.