Euroopan parlamentti äänesti täysistunnossa tietosuoja-asetusta ja -direktiiviä koskevien raporttien puolesta

12.3.2014

Euroopan parlamentti hyväksyi 12.3.2014 parlamentin raportoijien Jan Albrechtin ja Dimitrios Droutsasin raportit yleisestä tietosuoja-asetuksesta ja tietosuojadirektiivistä. Tämä tarkoittaa, että EU:n tietosuojasääntelyn uudistus etenee parlamentin kannan pohjalta toukokuussa 2014 pidettävistä parlamenttivaaleista huolimatta. Jotta tietosuoja-asetus ja -direktiivi tulisivat voimaan, jäsenvaltioiden hallituksia edustavan EU:n neuvoston pitäisi vielä hyväksyä lakiuudistus ns. yhteispäätösmenettelyssä.

Komission tiedote

Lisätietoja:

Tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio, puh. 029 56 66730

Ylitarkastaja Iiro Loimaala, puh. 050 3800 211