Heljä-Tuulia Pihamaa toimistopäällikkönä 1.2. -31.12.2014

Julkaistu 13.2.2014  Päivitetty 14.2.2014

Oikeusministeriö on 6.2.2014 nimittänyt ylitarkastaja Heljä-Tuulia Pihamaan tietosuojavaltuutetun toimiston toimistopäällikön sijaiseksi ajalle 1.2. -31.12.2014.