Tietosuojavaltuutetun toimisto ja kuluttajien turvallisuutta valvovat viranomaiset suunnittelevat tietosuojaohjeistusta

Julkaistu 19.12.2013  Päivitetty 3.2.2014

Tietosuojavaltuutetun toimisto ja kuluttajaturvallisuuslainsäädännön valvontaviranomaiset suunnittelevat ohjeistusta sellaisiin tilanteisiin, joissa turvallisuudesta huolehtiminen edellyttää henkilötietojen käsittelyä. Ohjeistuksen tarkoituksena on parantaa kuluttajien turvallisuutta ja selventää henkilötietojen käsittelyn pelisääntöjä.

Tietosuojavaltuutettu muistuttaa, että tietosuojalainsäädäntö sallii henkilötietojen käsittelyn mm. silloin, jos käsittely on yksittäistapauksessa tarpeen rekisteröidyn kuten kuluttajan elintärkeän edun suojaamiseksi. Esimerkiksi mediassa on ollut esillä ruokamyrkytystapauksia, joissa vaarallista tuotetta ostaneita kuluttajia on pystytty varoittamaan henkilökohtaisesti kanta-asiakasjärjestelmien tietojen perusteella.

Asiasta keskusteltiin viime viikolla tietosuojavaltuutetun toimiston järjestämässä työpajassa, jossa käsiteltiin useiden viranomaistoimijoiden kesken tietosuojan ja kuluttajaturvallisuuden liittymäkohtia. Tilaisuuden tarkoituksena oli selvittää, milloin kuluttajaturvallisuudesta huolehtiminen erilaisten turvallisuusriskien yhteydessä edellyttää henkilötietojen käsittelyä, ja voiko tietosuoja olla joissain tilanteissa esteenä turvallisuudelle. Tilaisuudessa sovittiin, että mukana olleet viranomaiset tekevät jatkossa yhteistyötä asiaa käsittelevän ohjeistuksen laatimiseksi.

Lisätietoja:

Tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio, puh 029 56 66730
Ylitarkastaja Heljä-Tuulia Pihamaa, puh 050 380 0163
Ylitarkastaja Iiro Loimaala, puh 050 3800 211