Pohjoismainen selvitys pankeille

Julkaistu 19.12.2013  Päivitetty 3.2.2014

Tietosuojaviranomaiset Suomessa, Norjassa ja Ruotsissa toteuttavat ensimmäistä kertaa yhteisvoimin selvityksen pankkien henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä käytännöistä.

Tietosuojavaltuutetun toimisto Suomessa, Datatilsynet Norjassa ja Datainspektionen Ruotsissa aloittavat yhdessä selvityksen, jossa selvitetään, mitä henkilötietoja pankit käsittelevät asiakasvalintaan liittyvissä tilanteissa. Pankit joille selvitys lähetetään ovat Nordea, Handelsbanken ja Danske Bank.

"Olemme valinneet nämä pankit selvityksen kohteeksi, koska ne toimivat kaikissa kolmessa tarkastukseen osallistuvassa maassa", kertoo tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio. Suomen, Norjan ja Ruotsin sääntelyt eroavat jonkin verran toisistaan. Haluamme nyt tutkia millä laajuudella pankit rekisteröivät ja käsittelevät henkilötietoja ei-toivotun asiakassuhteen solmimisen välttämiseksi ja käsitelläänkö henkilötietoja samalla tavalla eri maissa.

"Kaikissa kolmessa maassa on kansallisia määräyksiä jotka asettavat yksityiskohtaisia vaatimuksia pankkien velvollisuuksista tarkastaa uusien asiakkaiden taustat. Tarkastuksien tarkoituksena on estää rahanpesua sekä tunnistaa ne asiakkaat, jotka eivät ole luottokelpoisia. Vaadittavan asiakastuntemuksen saavuttamiseksi pankkien on käsiteltävä suuria määriä henkilötietoja. Mutta on olemassa myös rajansa sille, mitä saa rekisteröidä", sanoo Norjan Datatilsyynin ylijohtaja Bjørn Erik Thon.

"EU:n sisäisesti kehitetään nyt kokonaan uutta tietosuojalainsäädäntöä. Yksi muutoksesta johtuva seuraus voi olla, että tietosuojaviranomaisten yhteiset selvitykset ja tarkastukset tulevat olemaan huomattavasti yleisempiä. Meille tämä projekti on mahdollisuus toteuttaa ja arvioida jo nyt tämän tyyppisiä yhdessä toteutettuja selvityksiä", sanoo Ruotsin Datainspektionenin pääjohtaja, Kristina Svahn Starrsjö.

Projektin arvioidaan olevan valmis ensi vuoden maaliskuussa.

Lisätietoja antavat:

Tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio
Ylitarkastaja Heljä-Tuulia Pihamaa