Pienyrittäjien tietosuojassa puutteita

Julkaistu 28.1.2014  Päivitetty 3.2.2014

Lehdistötiedote
Julkaisuvapaa 28.01.2014 klo 11.00

Tietosuojavaltuutettu on osana tarkastustoimintaansa selvittänyt yritysten edustajien henkilötietoja keräävien rekisterien lainmukaisuutta. Selvityksen perusteella vaikuttaa siltä, että noin joka kolmas selvitykseen otetuista rekisterinpitäjäyrityksistä toimii lainvastaisesti jättäessään huolehtimatta rekisterinpitäjälle kuuluvista velvoitteista. Rekistereissä saattaa olla virheellisiä ja vanhentuneita tietoja, eivätkä rekisterinpitäjät aina tiedä, kuka tietojen oikeellisuudesta on vastuussa. Lisäksi rekistereissä oleviin henkilöihin kohdistetaan usein lainvastaista suoramarkkinointia.

Selvityksen taustalla ovat lukuisat tietosuojavaltuutetulle tehdyt toimenpidepyynnöt, joissa erityisesti pienyrittäjät raportoivat henkilötietoihinsa liittyvistä väärinkäytöksistä.

"Väärinkäytöksistä aiheutuu yrittäjille suoranaista taloudellista vahinkoa. Esimerkiksi epäasiallisen suoramarkkinoinnin kohteeksi joutunut pienyrittäjä on heikoilla, jos hänellä ei ole käytössään samoja tietoja kuin toisella osapuolella. Yrittäjällä on lain mukaan oikeus tarkastaa puhelinmyyntitilanteessa syntynyt nauhoite. Osa rekisterinpitäjistä yrittää kuitenkin kaikin tavoin estää yrittäjiä käyttämästä lakisääteisiä oikeuksiaan, jolloin yrittäjät joutuvat turvautumaan tietosuojavaltuutetun apuun", Tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio toteaa.

Selvityksessä oli mukana viisitoista suomalaista henkilötietoja keräävää yritystä. Otos kattaa suurimman osan kyseisestä toimialasta Suomessa.

Lisätiedot:

tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio, 029 5666730
ylitarkastaja Iiro Loimaala 029 5666741

Yrittäjän tietosuoja suoramarkkinoinnissa:

Yrittäjällä on aina oikeus kieltää itseensä kohdistuva puhelin- tai muu suoramarkkinointi

Jos suoramarkkinointia kohdistetaan yrittäjään hänen henkilötietojensa perusteella, pitää yrittäjälle kertoa, mistä hänen henkilötietonsa on saatu

Puheluita nauhoittavalla yrityksellä on velvollisuus kertoa vastapuolelle nauhoittamisesta

Yrittäjällä on oikeus tarkastaa puhelinmarkkinointia varten tallennetut nauhoitteet ja muut suoramarkkinointirekisterissä olevat häntä itseään koskevat tiedot

Puhelinnauhoitteisiin tai muihin omiin tietoihin voi käydä tutustumassa puhelinmarkkinointia harjoittavan yrityksen toimipaikassa

Yrittäjän pyynnöstä tiedot on annettava hänelle kirjallisessa muodossa, myös puhelintallenne on annettava "auki kirjoitettuna"

Yrittäjän pitää esittää tarkastuspyyntö omissa nimissään, koska tarkastusoikeus koskee vain luonnollisia henkilöitä

Jos rekisteriin on tallennettu virheellisiä, puutteellisia, tarpeettomia tai vanhentuneita tietoja, rekisterinpitäjän on korjattava tiedot