Euroopan ja Yhdysvaltojen välistä tietojenvaihtoa koskeva lehdistötiedote

Julkaistu 27.11.2013  Päivitetty 3.2.2014

Euroopan unionin komissio vetoaa Yhdysvaltoihin luottamuksen palauttamiseksi Euroopan ja Yhdysvaltojen väliseen tietojenvaihtoon. Komissio on 27.11.2013 listannut toimia, jotka ovat tarpeen luottamuksen palauttamiseksi.

Lue lisää:
Lehdistötiedote ja raportti