Artiklan 29 mukainen työryhmä kiirehtii uutta tietosuojasääntelyä

Julkaistu 12.12.2013  Päivitetty 3.2.2014

Tietosuojadirektiivin artiklan 29 mukainen työryhmä kannustaa uuden tietosuojasääntelyn valmistelijoita tehostamaan toimenpiteitään, jotta uusi sääntely hyväksyttäisiin nykyisten laisäädäntöelimien toimikaudella.

Luen lisää lehdistötiedotteesta:
Lehdistötiedote