Tietosuojalautakunta kielsi Jehovan todistajia käsittelemästä henkilötietoja ilman henkilötietolain mukaista perustetta

Julkaistu 11.10.2013
Tietosuojalautakunta antoi 17.9.2013 tietosuojavaltuutetun hakemuksesta Jehovan todistajien ovelta ovelle - saarnaamistyössä keräämien henkilötietojen käsittelyä koskevan päätöksen. Päätös koski myös vieraskielisten ja kuurojen henkilötietojen keräämistä. Päätöksessään lautakunta katsoi, että Jehovan todistajat uskonnollinen yhdyskunta on antanut ohjeita ovelta ovelle - saarnaajille ja kehottanut muistiinpanojen tekemiseen. Lisäksi vierasta kieltä puhuvista tai viittomakielisistä henkilöistä kerätään tietoja lomaketta käyttäen. Tietojen kerääminen tapahtuu yhdyskunnan toimintaa varten ja yhdyskunnan antamien suuntaviivojen mukaisesti. Kyseessä oleva henkilötietojen käsittely kuuluu henkilötietolain soveltamisalaan.

Päätöksessään tietosuojalautakunta kielsi Jehovan todistajat uskonnollista yhdyskuntaa keräämästä tai muutoin käsittelemästä ovelle ovelle - saarnaamistyössä henkilötietoja ilman henkilötietolain 8 tai 12 :n mukaisten käsittelyn edellytysten täyttymistä. Henkilötietojen käsittely voi perustua esimerkiksi rekisteröidyn yksiselitteisesti antamaan suostumukseen.

Tietosuojalautakunta myös velvoitti Jehovan todistajat uskonnollisen yhdyskunnan kuuden kuukauden määräajassa osaltaan huolehtimaan siitä, että yhdyskunnan tarkoituksia varten ei kerätä henkilötietoja ilman, että henkilötietolaissa tarkoitetut henkilötietojen käsittelyn edellytykset täyttyvät.

Liitetiedostot