Markkinointilupaa ei tule sisällyttää viestintäpalvelun sopimusehtoihin

Julkaistu 8.10.2013

Viestintäpalvelun tarjoajan ei tulisi sisällyttää markkinointilupia viestintäpalvelun sopimusehtoihin. Henkilötietolaista johtuu, että tietojenkäsittelylle annettu suostumus on aina peruttavissa, minkä lisäksi rekisteröidyllä henkilöllä on aina oikeus kieltää tietojensa käsittely suoramarkkinointiin. Tietosuojavaltuutetun mukaan suostumuksen kytkeminen välttämättömyyspalveluna tarjottuun matkapuhelin- tai internetliittymään ei ole asiallisesti perusteltua.

Kuluttajiin sähköpostilla tai tekstiviestitse kohdistettu sähköinen suoramarkkinointi edellyttää pääsääntöisesti kuluttajan ennakkosuostumusta, joka voidaan tiedustella esim. asiakassuhteessa toteutettavaa suoramarkkinointia varten. Tietosuojavaltuutetun toimisto on selvittänyt suomalaisten teleoperaattoreiden tarjoamien matkapuhelin- ja internetliittymien nk. mainosrahoitteisuutta. Selvityksellä on pyritty kartoittamaan, kuinka laajalti operaattorit tarjoavat sellaisia liittymiä, joiden sopimusehdoissa edellytetään kuluttajaa antamaan suostumus henkilötietojensa käsittelyyn esim. sähköpostimarkkinointia varten. Operaattoreita on pyydetty selvittämään, miten ne huomioivat tässä yhteydessä kuluttajien lakisääteiset oikeudet.

Selvityksessä saatujen tietojen perusteella operaattoreilla on vaihtelevia käytäntöjä, ja joidenkin liittymien tilaaminen vaikuttaa edellyttävän kuluttajaa antamaan tietonsa suoramarkkinointikäyttöön. Joissain liittymissä suostumuksen voi perua ilman muita seurauksia, kun taas joissain liittymissä peruminen voi edellyttää liittymäsopimuksen purkamista.

Tietosuojavaltuutettu on viitannut kuluttaja-asiamiehen aiemmin antamaan kannanottoon, jonka mukaan välttämättömyyspalveluita kuten puhelin- ja laajakaistaliittymiä tulee aina olla tarjolla ilman ehtoja markkinoinnin vastaanottamisesta. Lähtökohta on siis kuluttajan valinnanvapauden turvaaminen. Tietosuojavaltuutettu toteaa, että koska kuluttajiin kohdistetulta sähköiseltä suoramarkkinoinnilta edellytetään aina myös peruttavissa olevaa ennakkosuostumusta, tämän suostumuksen kytkemistä välttämättömyyspalvelun kuten viestintäpalvelun sopimusehtoihin ei voida pitää asiallisesti perusteltuna. Myöskään henkilön lainmukaista oikeutta kieltää tietojensa käsittelyä suoramarkkinointiin ei voida rajoittaa sopimusehdoin. Selvityksessä ei otettu tarkemmin kantaa sellaisiin lisäarvoa tuottaviin palveluihin, jotka toteutetaan kuluttajan toimeksiannosta ja jotka saattavat sisältää markkinointia.

Lisätietoja:

Tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio, puh. 029 56 66730, ylitarkastaja Iiro Loimaala, puh. 050 3800 211