Julkisuus ja tietosuoja opetustoimessa -oppaasta uudistettu painos

Julkaistu 23.10.2013

Pirjo Vehkamäki, Matti Lahtinen ja Anne Tamminen-Dahlman

Julkisuus ja tietosuoja opetustoimessa

  • Opas koulujen ja oppilaitosten käyttöön
  • Ovatko koulutodistusten arvosanat julkista tietoa?
  • Voiko opettajan virkaa hakeneiden tietoja antaa julkisuuteen?
  • Saako lehdistölle kertoa oppilaitoksesta valmistuneiden nimet?

Muun muassa näihin kysymyksiin antaa vastauksen Julkisuus ja tietosuoja opetustoimessa -opas. Kysytystä oppaasta on jälleen saatavana uudistettu painos, jossa alan lainsäädännön viimeaikaiset muutokset on otettu huomioon.

Oppilaitoksissa käsitellään päivittäin oppilaiden ja opiskelijoiden henkilötietoja. Opas on siksi tärkeä käsikirja kaikille kouluille ja oppilaitoksille ja muille opetustoimesta vastaaville tahoille.

Oppaassa kerrotaan asiakirjojen julkisuuden ja salassapidon määräytymisestä sekä henkilötietojen käsittelyä ohjaavista periaatteista. Kirjassa on käytännön esimerkkejä tilanteista, joita kaikissa oppilaitoksissa voi tulla eteen.

Opas on tilattavissa painettuna kirjana Opetushallituksen verkkokaupasta ja se löytyy myös maksuttomana verkkojulkaisuna osoitteesta www.oph.fi/julkaisut/2013/julkisuus_ja_tietosuoja_opetustoimessa.

Opetushallitus, 2013

112 s., ISBN 978-952-13-5547-9, hinta 21 €

Tilaukset: www.oph.fi/verkkokauppa, tilaukset@kustannustaito.fi tai puh. 020 786 2860.