Yrittäjällä on oikeus tarkastaa puhelinkeskusteluiden tallenteet ja pyynnöstä saada nauhoite kirjallisessa muodossa

Julkaistu 16.9.2013
Tietosuojavaltuutetun toimiston tietoon on viime aikoina tullut tapauksia, joissa yrittäjiin myyntipuheluita kohdistanut yritys on kieltäytynyt toteuttamasta yrittäjän tarkastusoikeutta puheluiden tallenteisiin luovuttamalla tallennettu nauhoite myös kirjallisessa muodossa.

Tietosuojavaltuutettu muistuttaa, että puhelinnauhoitteet ovat lain mukaan yrittäjän tai yrityksen henkilökuntaan kuuluvan työntekijän henkilötietoja yritystoiminnan muodosta riippumatta. Henkilötietojen tarkastusoikeus koskee myös kahden yrityksen välisiä puhelinkeskusteluja ja yrittäjällä on siten oikeus tarkastaa tallenteiden sisältö esimerkiksi niissä tilanteissa, joissa osapuolilla on erimielisyyttä keskustelun sisällöstä.

Puhelinnauhoitteeseen tai muihin omiin tietoihin voi käydä tutustumassa puhelinmarkkinointia harjoittavan yrityksen toimipaikassa. Yrittäjän pyynnöstä puhelinkeskustelutallenne on aina annettava hänelle myös kirjallisessa muodossa kuten tulosteena. Tietojen antamisesta ei pääsääntöisesti voi kieltäytyä. Tietojaan tarkastavan yrittäjän tulee esittää pyyntönsä omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa tai rekisterinpitäjän luona. Tallenteita käsittelevä rekisterinpitäjä ei voi vaatia yrittäjää käyttämään tarkastusoikeuden toteuttamisessa esimerkiksi todistajia.

Tietosuojavaltuutettu muistuttaa myös, että rikoslaissa on säädetty rangaistavaksi teko, jossa joku tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta antamalla rekisteröidylle väärän tai harhaanjohtavan tiedon estää tai yrittää estää rekisteröityä käyttämästä hänelle kuuluvaa tarkastusoikeutta ja siten loukkaa rekisteröidyn yksityisyyden suojaa tai aiheuttaa hänelle muuta vahinkoa tai olennaista haittaa.

Katso myös: Yrittäjälläkin on tietosuojaa puhelinmyyntitilanteissa

Lisätietoja:

Tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio, puh. 029 56 66730, ylitarkastaja Iiro Loimaala, puh. 050 3800 211