Tietosuojavaltuutetun toimiston tekemä pienlainatoimialaan kohdistuva selvitys

Julkaistu 8.9.2013
Pienlainatoimialaan kohdistuva selvitys käynnistettiin, koska useammissa medioissa oli uutisoitu, että valtaosa pienlainatoimijoista tulee lopettamaan toimintansa lainsäädäntömuutosten johdosta. Selvityksellä pyrittiin erityisesti kartoittamaan, miten asiakastietoja käsitellään yrityksissä mahdolli­sen lopettamisen yhteydessä ja sen jälkeen.

Tietosuojavaltuutetun toimiston kesän 2013 aikana tekemä pienlainatoimialaan kohdistunut selvitys osoittaa, että valta­osa yrityksistä, jotka olivat mukana selvityksessä jatkavat edelleen toimintaansa. Selvitys kohdistettiin yhteensä 27 yritykseen. An­nettujen selvitysten mukaan yritykset ovat tehneet lainsäädännön edellyttämiä muutoksia tarjoamiinsa palveluihin, mutta vain harvat yrityksistä ovat kokonaan lopettaneet toimintansa. Yleisesti ottaen selvityksessä kävi ilmi, että toimialalla on pääasiassa noudatettu henkilötietojen käsittelyä koskevaa lainsäädän­töä.

Lisätietoja antavat:

Reijo Aarnio (029-56 66730)

Heljä-Tuulia Pihamaa (029-56 66790)

Laura Tarhonen (029-56 66794)