Sosiaali- ja terveydyenhuollon tietosuojaseminaari Helsingissä 12.-13.11.2013

Julkaistu 1.8.2013  Päivitetty 26.8.2013

Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteinen tietosuojaseminaari järjestetään tänä vuonna Helsingissä Finlandia talolla 12.-13.11.

Ensimmäisenä päivänä käsitellään sosiaali- ja terveydenhuollolle yhteisiä tietosuoja-asioita, mm. uutta ja valmisteilla olevaa lainsäädäntöä sekä hyvän tietosuojan vaatimuksia. Toisena päivänä terveydenhuollolla ja sosiaalihuollolla on omat erilliset seminaariosuudet, joissa käsitellään niiden erityiskysymyksiä.

Seminaari on tarkoitettu kaikille, jotka työssään tai luottamustoimessaan käsittelevät potilastietoja tai sosiaalihuollon asiakastietoja tai niihin liittyviä tietojärjestelmä- tai muita asioita.

Seminaarin järjestävät tietosuojavaltuutetun toimiston johdolla toimivat terveydenhuollon ja sosiaalihuollon tietosuojan ohjausryhmät (Tellu ja Sohvi) yhteistyössä Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston, Suomen Kuntaliiton ja FCG Finnish Consulting Group Oy:n kanssa.