Henkilötietojen käsittelystä informoinnissa parantamisen varaa myös maailmalla

Julkaistu 12.8.2013  Päivitetty 26.8.2013
Kevään 2013 aikana toteutetun Internet Sweep -projektin tulokset korostavat läpinäkyvyyden merkitystä käsiteltäessä henkilötietoja internetissä. Projektista saatujen kansainvälisten havaintojen valossa useiden verkkosivustojen ja mobiilisovellusten yhteydessä julkaistujen tietosuojakäytäntöjen tulisi vastata paremmin kuluttajien kysymyksiin, tarpeisiin ja odotuksiin. Tulokset mukailevat myös Suomessa havaittuja trendejä.

Sweepissä 18 kansallista tietosuojaviranomaista arvioi sadoilla verkkosivustoilla ja mobiilisovelluksissa henkilötietojen käsittelystä annettua informaatiota kuluttajanäkökulmasta. Yli viidenneksellä näistä kohteista ei löydetty tietosuojakäytäntöä. Vaikka tietojenkäsittelystä rekisterinpitäjän toiminnassa oli useimmissa tapauksissa kerrottu, kuluttajille tarjottu tieto ei kuitenkaan aina tuonut siltä toivottua lisäarvoa. Noin kolmanneksella arvioiduista tietosuojakäytännöistä havaittiin ongelmia niiden luettavuudessa, jolloin informointi saattoi koostua lainauksista soveltuvasta lainsäädännöstä. Tällöin kuluttajille tarjotut käytännön tiedot nimenomaisesta sivustosta tai sovelluksesta jäivät niukaksi. Samalla kuvaukset tietojenkäsittelystä saattoivat jäädä lyhyiksi ja yleisluonteisiksi toteamuksiksi ilman yksityiskohtaisempaa selostusta asioista, joiden perusteella kuluttajan tulisi voida käyttää oikeuksiaan. Tiedotusta koskevia puutteita havaittiin erityisesti mobiilisovelluksissa, joista yli puolella ei ollut tietosuojakäytäntöä lainkaan. Tätä taustaa vasten Sweepin yhteydessä havaitut parhaat tiedotusratkaisut olivatkin käytännönläheisiä, kuluttajalähtöisiä ja innovatiivisesti rakenneltuja siten, että olennaiset tiedot olivat helposti löydettävissä verkosta. Ne oli laadittu ytimekkäiksi ja vastaamaan selkeällä kielellä kuluttajia kiinnostaviin kysymyksiin sekä sopimaan kulloisenkin rekisterinpitäjän toimintaan ja asiayhteyteen, jossa tietoja käsiteltiin.

Kansainvälisiin suuntauksiin verrattuna suosituilla suomalaisilla verkkosivuilla tarjottu informaatio on tietosuojavaltuutetun havaintojen perusteella muodollisesti kattavaa, mutta sen sisällössä on usein kehitettävää. Vaikka monella verkkosivulla on saatavilla rekisteriseloste, se ei aina vastaa kuluttajien käytännön kysymyksiin kulloisessakin asiayhteydessä. Tietosuojavaltuutettu kannustaakin rekisterinpitäjiä panostamaan läpinäkyvyyteen verkkoympäristössä ja huomioimaan kuluttajille jäävät epäselvyydet henkilötietojen käsittelystä ja rekisteröidyn oikeuksista.

Kansainvälisen Global Privacy Enforcement Networkin puitteissa järjestetyn ensimmäisen Internet Sweepin tarkoituksena oli arvioida viranomaisten välisen maailmanlaajuisen yhteystyön avulla verkkosivustojen ja mobiilisovellusten tietosuojakäytäntöjen läpinäkyvyyttä, parantaa tietoisuutta yksityisyyden suojaa koskevasta lainsäädännöstä ja tehostaa sen noudattamista.

Lisätietoja: Iiro Loimaala (050 3800 211)