Tietosuojavaltuutetun toimisto tekee tarkastuksen henkilötietojen käsittelystä teleoperaattoreiden tarjoamissa mainosrahoitteisissa palveluissa

Julkaistu 24.7.2013  Päivitetty 26.8.2013

Tietosuojavaltuutetun toimisto selvittää henkilötietojen käsittelyä ja rekisteröidyn oikeuksien toteutumista suomalaisten teleoperaattoreiden palveluiden yhteydessä toteutetussa suoramarkkinoinnissa.

Operaattoreilta tiedustellaan, missä määrin niiden tarjoamiin palveluihin kuuluu kuluttajiin kohdistettu suoramarkkinointi ja miten operaattorit toteuttavat kuluttajien lakisääteiset oikeudet kuten oikeuden kieltää itseään koskevien tietojen käsittely suoramarkkinoinnissa.

Tarkastuksen taustalla ovat muun muassa mainosrahoitteisten matkapuhelinliittymien yleistyminen ja niiden yhteydessä ilmenneet epäselvyydet tietojenkäsittelyn lainmukaisuudessa, josta tietosuojavaltuutetulle on esitetty useita kysymyksiä ja toimenpidepyyntöjä. Vaikka palveluiden mainosrahoitteisuutta ei ole lain nojalla kielletty, niiden käytännön toteutuksessa on tietosuojavaltuutetun havaintojen perusteella voinut olla puutteita. Toisin kuin soveltuva lainsäädäntö vaatii, kuluttajia ei ole aina välttämättä informoitu riittävästi henkilötietojen käsittelystä ja kuluttajien oikeuksista, suostumusta sähköiselle suoramarkkinoinnille ei ole kysytty tai annettua suostumusta ei ole voinut peruuttaa.

Tietosuojavaltuutetun toimivaltaan kuuluu antaa henkilötietojen käsittelyä koskevaa ohjausta ja neuvontaa, valvoa henkilötietojen käsittelyä tämän lain tavoitteiden toteuttamiseksi sekä valvoa mm. sähköisen viestinnän tietosuojalakiin sisältyvien suoramarkkinointia koskevien säännösten noudattamista. Mainosrahoitteisten palveluiden tarjoamiseen liittyy myös kuluttajaoikeudellisia näkökohtia, joita käsittelee toimivaltaisena viranomaisena kilpailu- ja kuluttajavirasto.

Lisätietoja:

Reijo Aarnio (029 56 66730)
Iiro Loimaala (050 3800 211)