Artikla 29 muikaisen työryhmän kannanotto julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäytöstä

Julkaistu 9.7.2013

27.06.2013 Article 29 Data Protection Working Party

PRESS RELEASE regarding the Opinion on the recently adopted Directive on the re-use of public sector information (the PSI Directive)