Google Glass-palvelua koskeva kirje lähetetty Googlelle

Julkaistu 19.6.2013

Tietosuojadirektiivin Artiklan 29 mukaisen työryhmän puheenjohtaja sekä eräiden Euroopan unionin ulkopuolisten maiden tietosuojaviranomaiset ovat lähettäneet Googlelle kirjeen, joka koskee ns. Google Glass-palvelua. Kirjeessä kiinnitetään huomiota palvelun toimintaan yksityisyyden suojan näkökulmasta.

Liitetiedostot