Artikla 29 mukaisen työryhmän kannanotto rajanylitystietojärjestelmästä (EES)

Julkaistu 17.6.2013

Article 29 Data Protection Working Party - PRESS RELEASE

Serious concerns regarding proposed Entry Exit System