Artikla 29 mukaisen työryhmän kokous 5.6.2013

Julkaistu 28.5.2013

Artikla 29 tietosuojatyöryhmä kokoontuu 91. täysistuntoonsa Brysselissä 5.6.2013. Kokouksen asialista:

16.05.2013 DRAFT AGENDA (main points) 91st, 05-06 June 2013

Tietosuojavaltuutettu osallistuu säännöllisesti tietosuojadirektiivin 29 artiklan mukaisen kansallisista tietosuojavaltuutetuista muodostetun työryhmän kokouksiin Brysselissä. Työryhmä on luonteeltaan neuvoa-antava ja toiminnassaan itsenäinen. Sen tavoitteena on mm. tutkia ja esittää tietosuojadirektiivin soveltamiseen ja tulkintaan liittyviä kysymyksiä. Työryhmä antaa tietosuojaan liittyviä lausuntoja ja suosituksia komissiolle.