Euroopan tietosuojaviranomaiset seiventävät käyttötarkoitussidonnaisuuden periaatetta

Julkaistu 8.4.2013

Article 29 Data Protection Working Party - PRESS RELEASE

European data protection authorities clarify principle of purpose limitation

Opinion 03/2013 on purpose limitation WP 203 (02.04.2013)