Tietosuoja ohjaa henkilötietojen käsittelyä kodin ja koulun yhteistyössä

Julkaistu 1.2.2013

Tietosuojavaltuutetun toimisto on julkaissut oppaan oppilaiden henkilötietojen käsittelystä kodin ja koulun yhteistyössä. Siinä tarkastellaan, miten tietosuojasäännökset ohjaavat henkilötietojen käsittelyä silloin, kun kodin ja koulun yhteistyössä käytetään sähköistä palvelua. Oppaassa ei käsitellä viestien ja tunnistamistietojen käsittelyä eikä luottamuksellisuutta koskevia säännöksiä.

Opas on tarkoitettu erityisesti niiden käyttöön, joiden tehtäviin kuuluu oppilaiden henkilötietojen käsittelyä sekä sen suunnittelua ja ohjeistamista, mutta se tarjoaa tietoa myös huoltajille. Opas tullaan myös kääntämään ruotsiksi.