Uudet ohjeet lokitiedoista ja käytönvalvontatoimenpiteistä

Julkaistu 16.11.2012

Tietosuojavaltuutetun toimisto on julkaissut kaksi ohjetta, joissa käsitellään ns. lokitietoja ja niiden avulla tehtäviä käytönvalvontatoimenpiteitä.

Lokitietoja koskeva ohje on kokonaan uusittu ja uuteen asiakasaloitteista käytönvalvontaa koskevaan ohjeeseen on pyritty kokoamaan parhaita käytäntöjä ja referenssinä on käytetty lähinnä julkista terveydenhuoltoa.

Mahdolliset kysymykset ja palaute pyydetään lähettämään osoitteeseen
valvonta.tietosuoja(at)om.fi

Lue lisää