Artikla 29 mukainen tietosuojatyöryhmä on hyväksynyt tietosuojan tasoa Monacossa koskevan kannanoton

Julkaistu 5.10.2012