Artikla 29 mukainen tietosuojatyöryhmä on hyväksynyt Pilvipalveluita koskevan kannanoton

Julkaistu 25.7.2012