Sosiaalinen media askarrutti viranomaisia Tietosuojan työpajassa

Julkaistu 19.6.2012

Tietosuojavaltuutetun toimiston, Kuluttajaviraston, Viestintäviraston, Etelä-Suomen aluehallintoviraston sekä Itä-Suomen yliopiston edustajat kokoontuivat 14.6.2012 pohtimaan sosiaalisen median ajankohtaisia asioita. Tilaisuudessa oli kyse kolmannesta tietosuojavaltuutetun koolle kutsumasta työpajasta, jolla juhlistetaan tietosuojavaltuutetun toimiston 25-vuotista taivalta.

Työpajassa käyty keskustelu osoitti, että sosiaalinen media on ollut monilla tavoin esillä käytännön viranomaistyössä. Se on kiinnostanut verkkopalveluihin tietonsa antaneita kuluttajia, sosiaalisessa mediassa mukana olevia yrityksiä sekä työntekijöitä, joiden työtehtävät edellyttävät osallistumista näihin verkkopalveluihin. Lisäksi viranomaiset saattavat myös itse käyttää sosiaalista mediaa viestinnässään ja mahdollistaa asiointia sen kautta.

Käytännön kokemusten ohella työpajassa vaihdettiin ajatuksia siitä, mitkä asiat tulevat todennäköisesti jatkossa työllistämään valvontaviranomaisia. Keskeinen tavoite oli ennakoida tulevaa ja kartoittaa, liittyykö sosiaaliseen mediaan ilmiöitä, joiden valvonta ei kuuluisi kenenkään viranomaisen tehtäviin. Tarkoituksena oli löytää mahdolliset harmaat alueet ja hahmottaa kansalaisen asemaa verkkopalveluiden käyttäjänä.

Sosiaalisen median palvelut muuttuvat ja kehittyvät jatkuvasti. Tästä huolimatta työpajassa todettiin, että siltä osin kun suomalaiset viranomaiset ovat toimivaltaisia, sosiaalisessa mediassa ei näyttäisi tällä hetkellä olevan alueita, joita ei säänneltäisi mitenkään tai joihin kellään viranomaisella ei olisi valvontamahdollisuutta. Tilanne toimivaltuuksien suhteen näyttää siis melko hyvältä kansalaisen kannalta.

Sosiaalisen median mahdolliset ongelmakohdat kuuluvat todennäköisesti useamman eri viranomaisen tehtäviin. Tämän vuoksi työpajassa pidettiin tärkeänä, että viranomaiset tekevät myös jatkossa yhteistyötä kansalaisen aseman varmistamiseksi.

Tietosuojavaltuutetun toimisto järjestää osana 25-vuotisjuhlavuottaan erilaisia työpajoja. Niissä käsitellään eri toimialojen kannalta ajankohtaisia ja yleisesti merkittäviä aiheita. Kesäkuussa pidetty sosiaalisen median työpaja oli järjestyksessään kolmas juhlavuoden työpaja. Ensimmäinen järjestettiin tammikuussa, ja siinä kartoitettiin tietovuotojen ja –murtojen yhteiskunnalle aiheuttamia uhkia yhdessä eri viranomaisten kanssa. Maaliskuussa työpajaan kokoontuivat teleoperaattorit, luettelo- ja numerotiedotuspalveluiden tarjoajat sekä alan järjestöt. Työpajan tarkoituksena oli edistää kuluttajien oikeuksien toteutumista luettelo- ja numerotiedotuspalveluissa.