Lausunto siitä, milloin evästeisiin ei vaadita suostumusta

Julkaistu 28.6.2012

Artikla 29 mukainen tietosuojatyöryhmä antoi 7.6.2012 lausunnon 04/2012 (00879/12/EN WP 194) siitä, milloin evästeisiin ei vaadita suostumusta.

Lue lisää:

Press Release

Opinion 04/2012 on Cookie Consent Exemption

Tietosuojavaltuutettu osallistuu säännöllisesti tietosuojadirektiivin 29 artiklan mukaisen kansallisista tietosuojavaltuutetuista muodostetun työryhmän kokouksiin Brysselissä. Työryhmä on luonteeltaan neuvoa-antava ja toiminnassaan itsenäinen. Sen tavoitteena on mm. tutkia ja esittää tietosuojadirektiivin soveltamiseen ja tulkintaan liittyviä kysymyksiä. Työryhmä antaa tietosuojaan liittyviä lausuntoja ja suosituksia komissiolle.