Lausunto biometristen teknologioiden kehityksestä

Julkaistu 6.6.2012

Artikla 29 tietosuojatyöryhmä antoi 27.4.2012 lausunnon 3/2012 (00720/20/EN WP 193), joka koskee biometristen teknologioiden viimeaikaista kehitystä.

Lue lisää:

Lehdistötiedote

Opinion 3/2012 on developments in biometric technologies

Tietosuojavaltuutettu osallistuu säännöllisesti tietosuojadirektiivin 29 artiklan mukaisen kansallisista tietosuojavaltuutetuista muodostetun työryhmän kokouksiin Brysselissä. Työryhmä on luonteeltaan neuvoa-antava ja toiminnassaan itsenäinen. Sen tavoitteena on mm. tutkia ja esittää tietosuojadirektiivin soveltamiseen ja tulkintaan liittyviä kysymyksiä. Työryhmä antaa tietosuojaan liittyviä lausuntoja ja suosituksia komissiolle.