Mikä on tietotilinpäätös?

Julkaistu 25.4.2012

Tietosuojavaltuutetun toimisto on julkaissut oppaan tietotilinpäätöksen tekemisestä. Tietotilinpäätös on raportti, joka syntyy organisaation sisäisen tarkastelun tuloksena ja antaa kokonaiskuvan organisaation tietojenkäsittelyn nykytilasta. Tietotilinpäätös kuvaa myös henkilötietolain mukaisen hyvän tietojenkäsittelytavan noudattamista.

Tietotilinpäätöksen tarkoituksena on toimia dynaamisena työkaluna, joka palvelee organisaation johdon tarpeita ja lisää asiakkaiden ja sidosryhmien luottamusta organisaation menettelytapoihin.

Tutustu oppaaseen:

Liitetiedostot