29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä antoi Työohjelman 2012-2013 ja mainontaa koskevan lausunnon 16/2011

Julkaistu 8.3.2012

29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä antoi 1.2.2012 Työohjelman 2012-2013 (00381/12/EN WP 190) ja 8.12.2011 Lausunnon 16/2011 EASA:n ja IAB:n suosituksesta käyttötottumuksia seuraavaa mainontaa koskevista parhaista käytännöistä (02005/11/FI WP 188).

Lue lisää:
Työohjelma 2012-2013 ja Lausunto 16/2011

Tietosuojavaltuutettu osallistuu säännöllisesti tietosuojadirektiivin 29 artiklan mukaisen kansallisista tietosuojavaltuutetuista muodostetun työryhmän kokouksiin Brysselissä. Työryhmä on luonteeltaan neuvoa-antava ja toiminnassaan itsenäinen. Sen tavoitteena on mm. tutkia ja esittää tietosuojadirektiivin soveltamiseen ja tulkintaan liittyviä kysymyksiä. Työryhmä antaa tietosuojaan liittyviä lausuntoja ja suosituksia komissiolle.