Artikla 29 mukaisen työryhmän kokous 1.-2.2.2012

Julkaistu 8.2.2012

Artikla 29 tietosuojatyöryhmä kokoontui 84. täysistuntoonsa Brysselissä 1.-2.2.2012.

Lue lisää:

06.02.2012 Article 29 Data Protection Working Party - PRESS RELEASE - 84th meeting - 1-2 February 2012

Tietosuojavaltuutettu osallistuu säännöllisesti tietosuojadirektiivin 29 artiklan mukaisen kansallisista tietosuojavaltuutetuista muodostetun työryhmän kokouksiin Brysselissä. Työryhmä on luonteeltaan neuvoa-antava ja toiminnassaan itsenäinen. Sen tavoitteena on mm. tutkia ja esittää tietosuojadirektiivin soveltamiseen ja tulkintaan liittyviä kysymyksiä. Työryhmä antaa tietosuojaan liittyviä lausuntoja ja suosituksia komissiolle.