TIETOSUOJAPÄIVÄ 27.1.2012

Julkaistu 26.1.2012

Euroopan neuvoston tietosuojapäivää vietetään vuosittain sillä viikolla, jolle sijoittuu päivä 28.1., sillä 28.1.1981 allekirjoitettiin Euroopan neuvoston sopimus 108 "Yleissopimus yksilöiden suojelusta henkilötietojen automaattisessa tietojenkäsittelyssä". Päivän tarkoituksena on lisätä tietämystä tietosuojasta sekä henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä oikeuksista ja velvollisuuksista.

Suomessa tietosuojavaltuutetun toimisto viettää tietosuojapäivää perjantaina 27.1. Päivän viettämisen aloittaa uutisointi aiheesta lasten ja nuorten Habbo-virtuaalisivustolla (www.habbo.fi). Sivustolle on laadittu tiedotus- ja ohjausaineistoa yhteistyössä sivuston ylläpitäjän Sulake Corporation Oy:n kanssa.

Muu ohjelma:

Klo 9.00 – 12.00Työpaja (kutsuvierastilaisuus) ”Tietovuodot ja –murrot” – potentiaaliset uhat”.Tietosuojavaltuutetun toimiston, viranomaisten sekä ministeriöiden edustajien keskustelutilaisuus: miten kansalaisten, lainsäätäjien, rekisterinpitäjien, tuomioistuinten, syyttäjälaitoksen ja poliisin tulisi toimia sekä ennakkoon että tietovuodon tai –murron tapahduttua.

Klo 13.00 – 15.00Avoin lehdistötilaisuusJulkistetaan tietosuojavaltuutetun toimistossa tehdyn kanta-asiakasjärjestelmiin liittyvän toimialaselvityksen tulokset, tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio ja ylijohtajaja Pekka Nurmi oikeusministeriöstä kertovat ajankohtaisista tietosuoja-asioista, mm. EU-tietosuojalainsäädännön mahdollisista tulevista muutoksista, ja kerrotaan lyhyesti aamupäivän työpajan tärkeimmät johtopäätökset.

Tietosuojapäivän viettämisen ohella tietosuojavaltuutetun toimisto juhlii 27.1.2012 toimintansa 25-vuotisjuhlavuoden alkua.