Tietovuodot

Julkaistu 28.11.2011

Vääriin käsiin joutuneet henkilötiedot ovat uhka tietojen kohteen eli rekisteröidyn yksityisyydelle ja tietojen suojauksen laiminlyönnistä vastuullisen organisaation toiminnalle. Viimeisimmät tietovuodot osoittavat, kuinka tärkeätä on huolehtia henkilötietojen käsittelyn suunnittelusta ja henkilötietojen suojaamisesta.

Tietojen suojaamista koskevasta velvoitteesta säädetään henkilötietolain (523/1999) 32 §:ssä. Henkilötietojen käsittelyä koskevista yleisistä periaatteista, kuten suunnitteluvelvoitteesta säädetään henkilötietolain 2 luvussa. Tietosuojavaltuutetun toimisto ohjaa rekisterinpitäjiä henkilötietojen käsittelyn yleisistä edellytyksistä ja henkilötietolain merkityksestä henkilötietojen käsittelyssä.

Tietosuojavaltuutetun toimisto ylläpitää rekisterinpitäjille ja rekisteröidyille useita oppaita koskien henkilötietojen käsittelyn suunnittelua ja toteuttamista.

Tutustu myös viestintäviraston (Cert-Fi) ohjeeseen 1/2011 Verkkopalvelun ohjelmistoalustan valinta ja palvelun turvallinen ylläpito