Tietosuojavaltuutettu kutsuttu Kansallisen ihmisoikeustoimintaohjelman valmistelua tukevan paneelin jäseneksi

Julkaistu 25.10.2011

Oikeusministeriö on 14.10.2011 kutsunut tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnion jäseneksi ihmisoikeustoimijoiden paneeliin, jonka tehtävänä on toimia ihmisoikeustoimintaohjelmaa valmistelevan, oikeusministeriön 9.9.2011 asettaman työryhmän tukena. Paneelin toimikausi on 14.10.2011 - 31.1.2012.

Ihmisoikeustoimijoiden paneelin tehtävänä on käydä tiivistä vuoropuhelua valtioneuvoston työryhmän kanssa työlle asetetuista tavoitteista, työryhmän valitsemista painopisteistä, toimintaohjelmaan sisällytettävistä toimenpiteistä sekä toimintaohjelman seurannasta ja arvioimisesta.

Suomen ensimmäisen kansallisen ihmisoikeustoimintaohjelman laatiminen ja siinä asetettujen tavoitteiden toteuttamisen arvioiminen vuoden 2011 aikana sisältyy pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelmaan.

Kansallisen ihmisoikeustoimintaohjelman valmistelu