Artikla 29 mukaisen työryhmän kokous 13. -14.10.2011

Julkaistu 27.10.2011

Artikla 29 tietosuojatyöryhmä kokoontui 82. täysistuntoonsa Brysselissä 13.- 14.10.2011. Kokouksessa oli esillä mm:

  • EU:n tietosuojalainsäädännön uudet puitteet
  • Tapaaminen Euroopan verkko- ja tietoturvaviraston (ENISA) kanssa
  • Tapaaminen Euroopan unionin perusoikeusviraston (FRA) kanssa

20.10.2011 Article 29 Data Protection Working Party - PRESS RELEASE - 82nd meeting, 13-14 October 2011

Tietosuojavaltuutettu osallistuu säännöllisesti tietosuojadirektiivin 29 artiklan mukaisen kansallisista tietosuojavaltuutetuista muodostetun työryhmän kokouksiin Brysselissä. Työryhmä on luonteeltaan neuvoa-antava ja toiminnassaan itsenäinen. Sen tavoitteena on mm. tutkia ja esittää tietosuojadirektiivin soveltamiseen ja tulkintaan liittyviä kysymyksiä. Työryhmä antaa tietosuojaan liittyviä lausuntoja ja suosituksia komissiolle.