Askarruttaako suoramarkkinointi? Tutustu oppaaseen ”Tietosuoja suoramarkkinoinnissa”

Julkaistu 5.8.2011

Suoramarkkinoinnin tietosuoja-asiat ovat kiinnostaneet vuodesta toiseen niin yrityksiä kuin kansalaisia, ja aihealueesta tulee tietosuojavaltuutetun toimistoon paljon yhteydenottoja. Yritykset ovat pohtineet suoramarkkinoinnin pelisääntöjä, kuten sitä, onko niillä mahdollisuus käyttää itse tai luovuttaa henkilörekisterinsä tietoja markkinointitarkoituksiin. Kansalaiset ovat puolestaan usein kysyneet, onko heihin kohdistettu markkinointi ja siihen liittyvä henkilötietojen käsittely tapahtunut laillisesti.

Tietosuojavaltuutetun toimisto on julkaissut oppaan"Tietosuoja suoramarkkinoinnissa”, josta löytyy vastauksia moniin toimistoltamme usein kysyttyihin asioihin. Opas on laadittu erityisesti suoramarkkinointia harjoittavien yritysten näkökulmasta. Muun muassa lainsäädännöstä ja tietosuojavaltuutetun kannanotoista kertova opas tarjoaa tietoa, joka on tarkoitettu erityisesti etukäteisessä suunnittelussa hyödynnettäväksi. Selvittämällä jo ennalta lainsäädännön vaatimukset sekä suunnittelemalla henkilötietojen käsittelyn, suoramarkkinoinnin harjoittaja voi edistää kaupallisten tavoitteidensa toteutumista ja välttää monet ongelmat. Onnistunut suoramarkkinointi toteutetaan myös tietosuojan osalta lainmukaisesti.

Opas tarjoaa myös kansalaisille tietoa suoramarkkinoinnin pelisäännöistä ja antaa mahdollisuuden arvioida, onko omia henkilötietoja käsitelty oikein.

16.6.2011 päivätty opas korvaa vuonna 2006 julkaistun samannimisen oppaan.

Liitetiedostot