Lausunto älymobiililaitteiden paikannustiedoista

Julkaistu 6.6.2011

Artikla 29 tietosuojatyöryhmä antoi 16.5.2011 älymobiililaitteiden paikannustietoja koskevan lausunnon 13/2011, jossa yrityksiä muistutetaan tietosuojan pelisäännöistä: Paikannustiedot ovat henkilötietoja, joiden käsittelyä koskee henkilötietodirektiivi. Pääsääntöisesti lupa niiden käsittelyyn pitää pyytää kuluttajalta etukäteen ja erikseen. Erilaisiin käyttötarkoituksiin kerättäviin tietoihin pitää pyytää erilliset luvat. Työryhmä suosittelee, että kuluttajalta pyydettävä suostumus olisi määräaikainen ja sitä pyydettäisiin uudestaan vähintään kerran vuodessa. Paikannustieto voi antaa käyttäjän elämäntavoista ja harrastuksista huomattavan paljon tietoa. Työryhmä huomauttaakin, että kerätyt paikannustiedot ja niistä kootut profiilit tulisi tuhota kohtuullisen ajan kuluttua.

Lue lisää:
Documents adopted by the Data Protection Working Party 2011

Tietosuojavaltuutettu osallistuu säännöllisesti tietosuojadirektiivin 29 artiklan mukaisen kansallisista tietosuojavaltuutetuista muodostetun työryhmän kokouksiin Brysselissä. Työryhmä on luonteeltaan neuvoa-antava ja toiminnassaan itsenäinen. Sen tavoitteena on mm. tutkia ja esittää tietosuojadirektiivin soveltamiseen ja tulkintaan liittyviä kysymyksiä. Työryhmä antaa tietosuojaan liittyviä lausuntoja ja suosituksia komissiolle.